В предишните две издания рубриката „Хладилни системи“ с инж. Светослав Влашки представи два от основните и най-разпространени в практиката технически проблеми при хладилните и термопомпени системи – недостигът и излишъкът на хладилен агент. Разгледано беше качественото измерение на ефекта от промяната на работните параметри върху характеристиките на хладилния цикъл. Този път с доказания специалист ще оценим количествено влиянието на температурите на изпарение и кондензация и основните принципи, по които промяната в термодинамичните параметри на хладилния агент води до промяна в мощността и ефективността на хладилната машина.

Виж повече тук

Рубриката „Хладилни системи“, която Инженер.bg стартира съвместно с експерта по хладилни и термопомпени системи – маг. инж. Светослав Влашки, в днешното си издание ще обърне внимание на излишъка на хладилен агент в агрегатите. Въпреки че е по-рядко разпространен в сравнение с недостига на хладилен агент, този проблем води до еквивалентни негативни технически и енергийни последствия и в същото време значително по-рядко бива правилно идентифициран. С настоящия материал ще запознаем читателите с признаците на излишък на хладилен агент, механизмите, по които той нарушава нормалното функциониране на системата и ще представи методите за идентификация на проблема.

Виж повече тук

Този месец в рубриката „Хладилни системи“ заедно с маг. инж. Светослав Влашки ще разгледаме един от най-често срещаните проблеми в хладилните и термопомпени системи – недостигът на хладилен агент. „На пръв поглед елементарен, този проблем е причина за значително увеличаване на разходите за енергия и възникване на сериозни технически повреди“, коментира за Инженер.bg специалистът. Методите за идентификация на недостига на хладилен агент, какви са потенциалните технически и енергийни последствия и мерките, чрез които те могат да бъдат ограничени, са именно въпросите, чиито отговор ще научите в редовете по-долу.

Виж повече тук

За да се анализира правилно поведението на една хладилната система, на първо място е необходимо всички измерени работни параметри да си съответстват във времето. Това не е възможно, ако се използват конвенционални манометри и термометри. За тази цел на практика е задължително използването на съвременни специализирани електронни уреди.

Виж повече тук

В предишен материал от рубриката с експерта в сферата на хладилните и термопомпените системи инж. Светослав Влашки ви запознахме с основните параметри при изпарителя, компресора, кондензатора и регулиращия вентил, които трябва да бъдат измерени с цел определяне състоянието на хладилния агент. Днес той ще даде отговор на въпросите „Къде трябва да бъде извършено това измерване и кога отделните точки в хладилната система трябва да бъдат разграничавани?“.

Виж повече тук

Екипът на фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ участва в провелата се от 11-13 май в гр. Охрид 7-ма Конференция за хладилни системи използващи Амоняк и CO2.

Вижте повече за конференцията тук

По покана на Камара на Инсталаторите в България, фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ проведе обучение в гр. Пловдив на тема "Хидравлични и температурни режими на системи за отопление и охлаждане с вентилаторни конвектори. Каскадно свързване на топлинни и студови източници". Бяха засегнати, основни теоретични аспекти, както и някои специфични приложения на хидравличните схеми на регулиране.

 

За да се установи причината за конкретен технически проблем или да се оцени състоянието и ефективността на дадена хладилна или термопомпена система, е необходимо правилното измерване и анализ на определени работни параметри. Ключът към идентифициране на поведението на хладилната система е разбирането на това как тези параметри взаимодействат помежду си. Подробно по темата, в няколко поредни материала, доказаният специалист по хладилни и термопомпени системи маг. инж. Светослав Влашки ще запознае читателите на Инженер.БГ

Виж повече тук

Фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ проведе семинар на тема "Инфрачервена термография и енергопреобразуващи системи". Целта на семинара беше да запознае одиторите по енергийна ефективност с възможностите и приложенията на инфрачервената термография. Бяха засегнати, също така, основни методи за диагностика и анализ на енергопреобразуващи системи и съвременни платформи за моделиране и симулиране.

Екипът на Инженер.bg има щастието да обяви началото на най-новата си рубрика “Хладилни системи“. Целта на рубриката е да запознае читателите с най-характерните технически проблеми, свързани с хладилните и термопомпените системи, последствията от тях и как те биха могли да бъдат предотвратени.

Виж повече тук

Програмата през втория ден се състоя от лекция и дискусия с водещ маг. инж. Светослав Влашки от катедра "Топлинна и хладилна техника" на Технически университет – София, който представи темата "Свъременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВиК системи"…

 

Виж повече тук или тук