Програмата през втория ден се състоя от лекция и дискусия с водещ маг. инж. Светослав Влашки от катедра "Топлинна и хладилна техника" на Технически университет – София, който представи темата "Свъременни тенденции при хидравличното регулиране в ОВиК системи"…

 

Виж повече тук или тук