В предишните две издания рубриката „Хладилни системи“ с инж. Светослав Влашки представи два от основните и най-разпространени в практиката технически проблеми при хладилните и термопомпени системи – недостигът и излишъкът на хладилен агент. Разгледано беше качественото измерение на ефекта от промяната на работните параметри върху характеристиките на хладилния цикъл. Този път с доказания специалист ще оценим количествено влиянието на температурите на изпарение и кондензация и основните принципи, по които промяната в термодинамичните параметри на хладилния агент води до промяна в мощността и ефективността на хладилната машина.

Виж повече тук