По покана на Камара на Инсталаторите в България, фирма ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ проведе обучение в гр. Пловдив на тема "Хидравлични и температурни режими на системи за отопление и охлаждане с вентилаторни конвектори. Каскадно свързване на топлинни и студови източници". Бяха засегнати, основни теоретични аспекти, както и някои специфични приложения на хидравличните схеми на регулиране.