Рубриката „Хладилни системи“, която Инженер.bg стартира съвместно с експерта по хладилни и термопомпени системи – маг. инж. Светослав Влашки, в днешното си издание ще обърне внимание на излишъка на хладилен агент в агрегатите. Въпреки че е по-рядко разпространен в сравнение с недостига на хладилен агент, този проблем води до еквивалентни негативни технически и енергийни последствия и в същото време значително по-рядко бива правилно идентифициран. С настоящия материал ще запознаем читателите с признаците на излишък на хладилен агент, механизмите, по които той нарушава нормалното функциониране на системата и ще представи методите за идентификация на проблема.

Виж повече тук