Сравнителен анализ на характеристиките на електрически и термостатични регулиращи вентили

Оптимизация на настройките при хладилни системи използващи ЕРВ

Енергийни и технически загуби при експлоатацията на хладилни системи

Оценка на възможните енергийни спестявания при замяна на термостатичен с електрически регулиращ вентил

Предварителен анализ на транскритична термопомпена система, използваща R744 (CO2)

Свойства на въглеродния диоксид (R744) като хладилен агент

Софтуер за изчисление и визуализация на термодинамичните състояния и процеси при обработка на влажен въздух