Инфрачервена термография

Инфрачервената термография е едно от най-ефективните и универсално приложими средства за осъществяване на безразрушителна диагностика. Тя позволява локализирането на определени проблеми, преди те да застрашат безопасността или да предизвикат сериозни материални щети и финансови загуби. Инфрачервената термография дава възможност за качествена оценка на техническото състояние и енергийната ефективност на сгради и технологични системи, както и за реализирането на ефективна програма за предиктивен мониторинг и поддръжка.


Разполагаме с термовизионна камера от висок клас, притежаваща много добра резолюция и висока температурна чувствителност. Отличната ергономичност позволява оптимално заснемане на обектите в тесни пространства. Камерата може да използва пълен набор от обективи, в зависимост от изискванията на конкретното приложение. Иновативната технология Multi Spectral Dynamic Imaging (MSX), осигурява изображения с най-високо ниво на детайлност.Най-новият професионален софтуер осигурява разширен набор от комплексни функции за генериране на по-подробни термографски доклади. Възможен е запис и възпроизвеждане на радиометрични видео файлове и време-температурни графики. За пръв път, софтуерът позволява обединяване на няколко изображения, чрез създаване на радиометрична панорама. Генерираните термографски доклади съдържат подробни топлинни изображения, които показват аномалии, тенденции и резултати с по-голяма точност.