Разработване на софтуер

Притежаваме пълния капацитет за разработване на специализиран приложен софтуер, предназначен за решаване на различни технически задачи. Основните области, в които сме компетентни, са енергопреобразуващите системи и технологии и всички проблеми, свързани с термодинамика и топлопренасяне. Софтуерът може да се използва както за вътрешни цели от фирми, занимаващи се с проектиране, производство и търговска дейност, така и за подобряване на работата на техните клиенти.

ДИАГРАМА НА МОЛИЕР 2016 е приложен софтуер за извършване на психрометрични изчисления, разработен в програмната среда на MATLAB. Софтуерът позволява изчисляване на термодинамичните състояния и процеси при обработката на влажен въздух и изобразяването им в интерактивна h-x диаграма.

COMPRESSOR PERFORMANCE е програма за изчисляване на допустимия работен диапазон и характеристиките на ротационен компресор. Основното предизвикателство в конкретната задача е променливият работен диапазон на компресора, който е функция от оборотите на въртене, SST, SDT и отношението на сгъстяване. Програмата се използва в процеса на разработване на термопомпени системи. Чрез нея се извършват изчисления за характеристиките на компресора при различни работни режими, с цел оптимизация на елементите на термопомпената система.