Диагностика и анализ

Извършваме диагностика и анализ на всички видове хладилни и термопомпени системи. Притежаваме комплексен опит с разнообразни технически проблеми – от конструктивни недостатъци и дефекти, през функционални проблеми, до неправилна поддръжка и експлоатация. Изготвените от нас експертни доклади съдържат точните причини за възникване на даден технически проблем и конкретни мерки за неговото отстраняване. Посредством резултатите от нашите анализи е възможно подобряване на надеждността на системите и повишаване на енергийната ефективност.