Проектиране

Извършваме проектиране на всички видове комерсиални и индустриални хладилни и термопомпени системи. Предлагаме индивидуални технически решения, изцяло съобразени с изискванията на конкретното приложение. Реализираме процеса на проектиране така, че характеристиките на системата да отговарят на основните приоритети на възложителя – първоначална инвестиция, енергийна ефективност, експлоатационна надеждност, сервизна пригодност.

Разработваме цялостни решения, които обхващат изграждане на концепция, анализ на различни технически алтернативи, извършване на комплексни изчисления, създаване на 2D и 3D графични модели и т.н. Спазваме всички действащи законови и регулаторни разпоредби и стандарти. Съчетаваме консервативни методи с най-съвременните технологии, като по този начин гарантираме безопасността и надеждността на системите и постигането на високи енергийни характеристики.Разполагаме със специализирани софтуерни програми за изчисляване на тръбно-ламелни изпарители, кондензатори и надкритични охладители. Програмите позволяват оптимизиране на геометрията на топлообменните апарати и изчисляване на техните характеристики в различни работни режими.Работим с библиотеката от функции за MATLAB – ASHRAE LibHuAirProp, която съдържа най-точните математически модели за изчисляване на термодинамичните и преносни свойства на влажен въздух. Библиотеката използва модели за реални газове, на база на които са изчислени стойностите в най-авторитетния технически справочник за хладилни и ОВиК системи – AHSRAE Handbook. Функциите позволяват изчисляване на всички процеси при обработката на влажен въздух в хладилни и климатични системи.