Геотермална термопомпена система 80 kW

Представената система е специално разработена реверсивна термопомпа вода – вода, използваща геотермален източник. Приоритетният работен режим е режимът на отопление.

Основните характеристики на системата са:

  • тандем високоефективни спирални (scroll) компресори, използващи R410A

  • два броя, специално изчислени за реверсивна работа, пластинчати топлообменни апарати с интегрирано разпределително устройство

  • електронен регулиращ вентил (EEV), който гарантира оптимално използване на топлообменната повърхност на изпарителя и прецизен контрол на хладилния агент в съответствие с динамиката на работните условия

  • оптимизирана конструкция, която осигурява бързо и ефективно осъществяване на всички сервизни операции

  • уеб базиран интерфейс, позволяващ отдалечено управление и мониторинг на всички работни параметри, диагностика и автоматично известяване