Геотерманлна термопомпена система 320 kW

Представената термопомпена система е специално разработена за използване на геотермална вода с температура до 40 оС при загряване на вода до 85 оС.

При конвенционалните термопомпи, налични на пазара, поради ограниченията в работния диапазон на използваните компресори, максималната допустима температура на геотермалната вода на входа на изпарителя е 20 оС. Това ограничение не дава възможност за използване на температурния потенциал на геотермалната вода и за постигане на максимална енергийна ефективност. Също така, конвенционалните термопомпи не позволяват загряване на водата до температура по-висока от 65 оС. Разработената от нашия екип термопомпена система използва спирални (scroll) компресори от най-ново поколение, които имат работен диапазон, специално предназначен за високотемпературни приложения.

Предизвикателствата в конкретното приложение са много широкият диапазон на изменение на температурата и дебита на двата водни потока и факта, че мощността се контролира в две стъпки от 50 % и 100 %. Това означава много голяма промяна в топлинния поток и дебита на хладилния агент. За да се гарантира надеждната и ефективна работа на системата, са извършени комплексни изчисления, въз основа на които е избрана оптимална геометрия на двата пластинчати топлообменни апарата. Електронният регулиращ вентил (EEV) осигурява оптимално използване на топлообменната повърхност на изпарителя и прецизен контрол на хладилния агент, в съответствие с голямата динамика в работните условия. Системата разполага с уеб базиран интерфейс, позволяващ отдалечено управление и мониторинг на всички работни параметри, диагностика и автоматично известяване.

Благодарение на посочените характеристики, разработената от нас система предлага много по-широк работен диапазон и значително по-висока енергийна ефективност от конвенционалните системи, предлагани на пазара.