Термопомпена система въздух – вода 12 kW

Показаната система представлява реверсивна термопомпа въздух – вода от висок клас, осигуряваща отопление, охлаждане и загряване на битова гореща вода. Използването на най-съвременните технологии при компонентите и интелигентните алгоритми на управление осигуряват максимален комфорт, висока енергийна ефективност, надеждност и много ниски нива на шум. Оптимизираната конструкция съчетава функционалност и възможност за ефективно извършване на сервизни дейности. За да се постигнат тези характеристики, при разработването на системата са приложени следните технологии:

 • високоефективен ротационен инверторен компресор с безчетков постояннотоков електромотор (BLDC) и променлив работен диапазон

 • въздушен топлообменен апарат със специално оптимизирана геометрия, осигуряваща минимална температурна разлика и значително по-дълъг цикъл на работа без необходимост от обезскрежаване

 • вентилатор с електронна комутация на полюсите (ЕС), който има съществено по-ниска електрическа консумация от конвенционалните вентилатори, осигурява стабилен контрол на системата и ниски нива на шум

 • пластинчат топлообменен апарат, оптимизиран специално за постигане на максимална ефективност при работа в реверсивни термопомпени системи, използващ иновативно разпределително устройство - Q-pipe distribution system

 • електронни регулиращи вентили (ЕEV), които осигуряват оптимално използване на топлообменната повърхност на изпарителя и прецизен контрол на хладилния агент в съответствие с динамиката на работните условия

 • уеб базиран интерфейс, позволяващ отдалечено управление и мониторинг на всички параметри на системата, диагностика и автоматично известяване

 • високоефективна циркулационна помпа с електронно управление и възможност за задаване на различни работни режими

 • висококачествена конструкция с две нива на шумоизолация


Вътрешно тяло


Външно тяло


При разработване на системата са проведени екстензивни тестове, които да гарантират, че заявените технически и енергийни характеристики се постигат при реални работни условия.


Нашият екип притежава капацитета да предлага индивидуални технически решения, изцяло съобразени с конкретните изисквания. Разработваните от нас термопомпени системи могат да бъдат изпълнени във всички възможни конфигурации и мощности:

 • външно тяло моноблок система с интегриран хидравличен модул

 • разделена система, при която компресорът е във външното тяло, а вътрешното тяло представлява хидравличен модул

 • разделена система, при която компресорът е във вътрешното тяло, заедно с интегриран хидравличен модул, а външното тяло представлява въздушен топлообменник

Размерите и дизайнът могат да се променят в зависимост от персоналните изисквания на клиента. Възможен е избора на множество различни опции:

 • уеб базиран интерфейс, позволяващ отдалечено управление и мониторинг на всички работни параметри, диагностика и автоматично известяване

 • различен тип, интегриран или изнесен тъч дисплей за управление

 • циркулационна помпа с характеристики, отговарящи на конкретното приложение

 • допълнителен електрически водонагревател с различна мощност

 • превключващи или регулиращи вентили

 • допълнителен топло/студомер и електромер за следене на полезната и изразходваната енергия

 • допълнителни сензори за измерване на множество различни параметри