Водоохлаждащ агрегат 105 kW

Представеният водоохлаждащ агрегат притежава нестандартна конфигурация, състояща се в използване на отдалечени въздушни кондензатори. Необходимостта от това е предизвикана от изискванията на конкретното приложение. Основните характеристики на системата са:

  • два напълно самостоятелни хладилни кръга, свързани в обща хидравлична система, с цел осигуряване на максимална експлоатационна надеждност

  • високоефективни спирални (scroll) компресори

  • пластинчати топлообменни апарати, специално оптимизирани за работа с R410A

  • въздушни кондензатори с EC – вентилатори, осигуряващи ниска температура на кондензация, минимална електрическа консумация и стабилна работа на системата

  • електронни регулиращи вентили (EEV), които гарантират оптимално използване на топлообменната повърхност на изпарителя и прецизен контрол на хладилния агент в съответствие с динамиката на работните условия

  • интегрирана система за използване на отпадната топлина за загряване на битова гореща вода

  • оптимизирана конструкция, която осигурява бързо и ефективно осъществяване на всички сервизни операции

  • уеб базиран интерфейс, позволяващ отдалечено управление и мониторинг на всички работни параметри, диагностика и автоматично известяване