ВЛАШКИ ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД е фирма, специализирана в областта на хладилните и климатични системи, инфрачервената термография и разработването на приложен софтуер. Мисията ни е да осигуряваме висококачествени инженерни решения, които се основават на задълбочени теоретични познания и комплексен практически опит. Работим с надеждни български и чуждестранни партньори, които притежават необходимия капацитет за техническото изпълнение на разработваните от нас системи.

Инженерни решения

Проучване и разработване

Проектиране

Диагностика и анализ

Инфрачервена термография

Консултантски услуги

Технически контрол

Провеждане на обучения

Разработване на софтуер